Τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ έμπειρων και αρχάριων μεταφραστών;

Πόσο ποιο καλή μετάφραση θα κάνει ένας έμπειρος μεταφραστής από έναν αρχάριο;


Όσοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με την μετάφραση αναρωτιούνται συχνά τι διαφορές άραγε υπάρχουν ανάμεσα στους έμπειρους και άπειρους μεταφραστές. Από την μια πλευρά η πείρα και η βαθιά γνώση του αντικειμένου και από την άλλη τα νιάτα και η θέληση για καταξίωση στο μεταφραστικό επάγγελμα.

Μελετώντας αρκετές περιπτώσεις έμπειρων και αρχάριων μεταφραστών, διαπιστώσαμε ότι εμφανίζουν της εξής διαφορές οι οποίες είναι θεμελιώδεις και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της μετάφρασης ενός κειμένου από μια γλώσσα στην άλλη.

Οι έμπειροι μεταφραστές ως είθεστε διαθέτουν πλουσιότερο γνωσιολογικό εξοπλισμό, γνωρίζουν τον τρόπο για να καλύψουν τα όποια κενά τους, προβαίνοντας στης κατάλληλες έρευνες τεκμηρίωσης ή αναζητώντας πληροφορίες στο Ίντερνετ σε εξειδικευμένα σαιτ και αξιόπιστες πηγές όπως στην ΕΚΕΜΕΛ.

Πείρα στης μεταφράσεις και χρήση μεταφραστικής μνήμης SDL Trados


Οι έμπειροι μεταφραστές διαθέτουν με τον κατάλληλο  γνωσιολογικό εξοπλισμό ο οποίος είναι άριστα οργανωμένος σε σχέση με τους αρχάριους, και τους επιτρέπει να έχουν γρήγορη προσπέλαση στην εύρεση τον κατάλληλων πληροφοριών που ψάχνουν.

Οι έμπειροι μεταφραστές γνωρίζουν ότι αν δεν αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο στη νοητική επεξεργασία των πληροφοριών (κατανόηση και ανάλυση), δεν θα μπορέσουν να μεταφράσουν σωστά ένα κείμενο. Ο κάθε μεταφραστής με πείρα διαμορφώνει έτσι την νοητική αναπαράσταση του νοήματος και στη συνέχεια την αποδίδει στο κείμενο που μεταφράζει. Αντιθέτως, ο αρχάριος μεταφραστής, αφιερώνει πολύ χρόνο στην αναζήτηση εκείνων τον κατάλληλων γλωσσικών μέσων, δοκιμάζοντας στον υπολογιστή ή στο χαρτί διάφορες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες όμως βρίσκονται μακράν της διαμόρφωση και νοητικής αναπαράστασης ενός νοήματος. Δεν είναι επίσης σπάνιο το φαινόμενο της πραγματοποίησης πολλών και συχνών παλινδρομικών κινήσεων των οφθαλμών μεταξύ του κειμένου αφετηρίας και μετάφρασης, μέχρις ότου καταλάβει το νόημα του κειμένου και πως να το μεταφράσει ώστε να είναι σωστή η απόδοση από την μια γλώσσα στην άλλη. Πχ από τα Ελληνικά στα Βουλγαρικά.

Οι έμπειροι μεταφραστές χρησιμοποιούν δοκιμασμένες στρατηγικές και γνώσεις της οποίες έχουν δοκιμάσει κατά καιρούς καθώς αναγνωρίζουν εύκολα τις δομικές ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών επιφανειακά κειμένων, ενώ οι αρχάριοι, λόγου ακριβώς της έλλειψης πείρας δυσκολεύονται να αντιληφθούν αυτές της ομοιότητες δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην αναλυτική μέθοδο.

Οι έμπειροι μεταφραστές, χρησιμοποιούν τη διαδικαστική γνώση σε πρωτεύοντα βαθμό στην διαχείριση του μεταφραστικού τους έργου. Επίσης έχουν αυτοματοποιημένα βήματα τα οποία τους βοηθούν να παράγουν περισσότερο έργο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ οι άπειροι πρέπει να επεξεργαστούν μεγαλύτερο όγκου πληροφοριών μέχρι να καταλήξουν πως θα δουλέψουν.

Οι μεταφραστές Βουλγαρικής γλώσσας είναι πολύ αποτελεσματικότεροι των αρχάριων ειδικά όταν οι χρόνοι παράδοσης της δουλειάς τους πιέζουν, ενώ οι νεότεροι μεταφραστές ενδέχεται να μην μπορέσουν να διαχειριστούν το άγχος τους.

Οι έμπειροι μεταφραστές αξιοποιούν όλες της δεξιότητές που έχουν συσσωρεύσει με τα χρόνια δουλειάς για να ελέγχουν και προβλέπουν με ακρίβεια τον βαθμό δυσκολίας μιας μετάφρασης σε αντίθεση με τους αρχάριους οι οποίοι δεν έχουν την πείρα ώστε να αντιληφθούν γρήγορα τον ενδεχόμενο βαθμό δυσκολίας ενός κειμένου το οποίο έχει τεχνικούς ή οικονομικούς όρους οι οποίοι μεταφράζονται μόνο με συγκεκριμένο τρόπο.

Οι έμπειροι μεταφραστές στο ΕΚΕΜΕΛ ελέγχουν προσεκτικά τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβούν προς την προβληματική  διαχείριση μιας κατάστασης επιδεικνύοντας γρήγορη εξεύρεση εκείνων τον λύσεων οι οποίες δουλεύουν.

Ο χρόνος εξάσκησης στο επάγγελμα του μεταφραστή είναι πολύτιμος


Ο χρόνος εξάσκησης ενός επαγγέλματος είναι εξαιρετικά πολύτιμος σε κάθε επαγγελματία ώστε να φτάσει σε εκείνο το σημείο να κάνει την δουλειά του γρήγορα, αποτελεσματικά και στην σωστή τιμή ώστε να διατηρεί και αυξάνει το πελατολόγιο του.

Η βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων υποβοηθάτε με τα κατάλληλα  προγράμματα κατάρτισης, όμως πρέπει να συνεχίζει και μετά το τέλος τους. Αισθητή βελτίωση των γνώσεων του θα επιτύχει μόνο με τη συστηματική άσκηση και λύση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην δουλειά του.

Posted on