Διαβούλευση για τις ενισχύσεις των προβληματικών τραπεζών

Διαβούλευση για τις ενισχύσεις των προβληματικών τραπεζών

diabouleusi enisxuseis problimatikon trapezon

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Η ΚΟΜΙΣΙΌΝ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως άτομα ή ομάδες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες πέτυχαν τους στόχους τους και αν εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανατεθεί μελέτη σε εξωτερικό
ανάδοχο, ο οποίος θα συλλέξει και θα αξιολογήσει διεξοδικά τα ειδικά ανά τομέα δεδομένα.

Στη χώρα μας
Ας σημειωθεί πως στη χώρα μας το κεφάλαιο προβληματικές τράπεζες αντιμετωπίστηκε είτε με διαχωρισμό καλής και κακής τράπεζας, είτε μέσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το θεσμικό πλαίσιο ενδέχεται να μεταβληθεί.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης στοχευμένη διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις παρατηρήσειςτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των και των αρχών των κρατών-μελών. Παράλληλα, δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τους κύριους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιο της αξιολόγησης. Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες αρχικά σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 στις τράπεζες και για την αποφυγή αλυσιδωτών επιπτώσεων από χρεοκοπίες τραπεζών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και γενικά στην οικονομία της Ε.Ε.
Αποσκοπούν στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ενιαία αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού, μέσω του περιορισμού των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Μετά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις τράπεζες, ιδίως την έγκριση νέας δέσμης κανόνων της Ε.Ε. για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων το 2014, καθώς και τη μεταβολή των συνθηκών της αγοράς τα τελευταία έτη, πλέον είναι αναγκαία η αξιολόγηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Δείτε επίσης  ΓΓ Νησιωτικής Πολιτικής: Το μεταφορικό ισοδύναμο γίνεται σταδιακά νησιωτικό ισοδύναμο

Η αξιολόγηση θα βασιστεί επίσης στην πείρα που απέκτησε η Επιτροπή από την επιβολή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό. Έως τις 9 Ιουνίου 2022 όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» και στην ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού για τις διαβουλεύσεις.

Πηγή