Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται σε ασφαλιστικές και σε εταιρείες security

Σε επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, στη βάση του σχεδιασμού που έχει ήδη

1 2 3 35