Καυσόξυλα – πέλλετ: Αρχίζει η καταγραφή των αποθεμάτων – Οι προθεσμίες, οι κυρώσεις

kausoksula pelletarxizei katagrafi apothematon oi prothesmiesoi kuroseis

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου
[email protected]

Ξεκινά η καταγραφή των αποθεμάτων σε καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα, με στόχο την εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά και την παρακολούθηση των αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση των ειδών, εφόσον το απόθεμα:

α) υπερβαίνει τα 100 κυβικά μέτρα χύδην ή στοιβακτού,

β) για πέλλετ και μπρικέτες υπερβαίνει τα 30.000 κιλά,

γ) για προσάναμμα υπερβαίνει τα 10.000 κιλά.

Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων είναι 3 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, που ήταν η 20ή Οκτωβρίου. Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει μέχρι την 30.12.2022.

Τα προϊόντα για τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν τα αποθέματα είναι καυσόξυλα παντός είδους (κωνοφόρα, οξυά, καστανιά, πλάτανος, λεύκη, δρυς και λοιπά πλατύφυλλα κι άλλα καυσόξυλα), πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί).

Οι υπόχρεοι δηλώνουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, σε κυβικά μέτρα χύδην ή κυβικά μέτρα στοιβακτού ή κιλά ανάλογα με το είδος και με τον τρόπο αποθήκευσής τους. Η ποσότητα του αποθέματος στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα μέτρησης.

Επιπλέον θα πρέπει να δηλωθούν:

  • η κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση
  • τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου)
  • η διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης των ειδών.
Δείτε επίσης  Γιατί το ράλι του Ιουλίου τρομάζει τις κεντρικές τράπεζες

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός σημεία αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα από 5 υποκαταστήματα, η δήλωση μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.

Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων

Οι υπόχρεοι  μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων Ξυλείας και Στερεών Καυσίμων».

Μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν τη δήλωση των αποθεμάτων τους τουλάχιστον μία φορά κάθε 5 εργάσιμες ημέρες. Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα.

Όσοι παραλείπουν να δηλώσουν τα αποθέματά τους, θεωρείται ότι έχουν κάνει δήλωση μηδενικού αποθέματος και μπορούν να υποβάλουν νεότερη δήλωση αποθεμάτων μόνον εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα από την πάροδο των προθεσμιών.

Ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων από την τελευταία εμπρόθεσμη δήλωση, εφόσον δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα από αυτήν, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων έχει ως αποτέλεσμα:

α) Την κατάσχεση των μη δηλωθέντων αποθεμάτων

β) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους:

  • 1.000 ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας έως 10.000 ευρώ
  • 1.000 – 100.000 ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας από 10.001 έως 500.000 ευρώ
  • 100.000 ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας μεγαλύτερης από 500.000 ευρώ.
Δείτε επίσης  Ήπια κέρδη στην Wall Street

Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή γενικά παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων οργάνων, επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοικητικό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, με την επιφύλαξη της επιβολής ποινικών κυρώσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.

Πηγή