Περί Ανάπτυξης: Στο επίκεντρο των επενδύσεων Αγροδιατροφή και Πρωτογενής παραγωγή με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Περί Ανάπτυξης: Στο επίκεντρο των επενδύσεων Αγροδιατροφή και Πρωτογενής παραγωγή με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

O σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 • της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
 • της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
 • της αλιείας και
 • της υδατοκαλλιέργειας

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα εξής κίνητρα:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης
 • Μεσαίες επιχειρήσεις από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης
 • Μικρές επιχειρήσεις από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια

που υλοποιούνται σε:

α):

 • Ορεινές περιοχές.
 • Περιοχές σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
 • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
 • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β) Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

γ) Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ με την επιφύλαξη μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Δείτε επίσης  Αλ. Τσίπρας: Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο – «Το μήνυμα της επετείου πιο επίκαιρο από ποτέ»

 

Ελάχιστος ύψος επενδύσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.
bss logo

naftemporiki.grΠηγή