Δάνεια έως 1,5 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ με το 40% άτοκο – Το πρόγραμμα χορήγησής τους

Δάνεια έως 1,5 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ με το 40% άτοκο – Το πρόγραμμα χορήγησής τους

daneia ekat euro mme atoko to programma xorigisis tous

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]

Σταθερή ζήτηση, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καταγράφει, σύμφωνα με στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, παρέχονται δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, καθώς το 40% του ποσού είναι άτοκο. Το ύψος των δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως και 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις δανειοδότησης θα γίνονται δεκτές έως και τον Οκτώβριο του 2023.

Τα δάνεια χορηγούνται από δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συνεργάζονται με την ΕΑΤ στο πλαίσιο της συνεπένδυσης στο υποπρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», το οποίο υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ανέρχεται στα 375 εκατ. ευρώ και αποτελείται από πόρους της ΕΑΤ κατά 40% και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά 60%.

Η συμμετοχή της ΕΑΤ με ποσοστό 40% είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα δάνεια είναι άτοκα στο ποσό που συμμετέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Παλαιότητα επιχείρησης

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης – δανειοδότησης στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Δηλαδή επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και σταδίου λειτουργίας, ακόμη και νεοσύστατες.

Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Δείτε επίσης  Ν. Δένδιας: Νοοτροπίες Βόρειας Κορέας οι «πυραυλικές» απειλές Ερντογάν

Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Μέσω του ΠΣΚΕ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει και εξαιρέσεις και για τον λόγο αυτό δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis). Συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της Ε.Ε.,
β) στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει,
γ) στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,
δ) στον τομέα του άνθρακα,
ε) στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.),
στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων.

Δείτε επίσης  Στη Νορβηγία 20 από τους ανθρώπους που διέσωσε το Ocean Viking

Εξαιρούνται, επιπλέον:
1. Οι ενισχύσεις που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που αφορούν εξαγωγική δραστηριότητα.
2. Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Τέλος, για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και στον τριτογενή τομέα) θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης).

Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια αποπληρωμής

Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες. Τα δάνεια αφορούν είτε ανεξάρτητα είτε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τις 4.000 ευρώ και κατώτατο τα 100 ευρώ. Η εκταμίευση του δανείου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31/10/2023, όποια από τις παραπάνω ημερομηνίες προηγείται.

Δείτε επίσης  Πρώτο βήμα για αδειοδότηση φορέα επί των α’ κατοικιών

Συμμετοχή της επιχείρησης

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση δανείου, καθώς αυτό είναι επενδυτικού σκοπού, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει την ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό χορηγήσεων και τις διαδικασίες πιστοδοτικής πολιτικής της τράπεζας.

Διευκρινίζεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του κανόνα de minimis.

Πηγή