«Προσωρινά και στοχευμένα» τα μέτρα στήριξης» η οδηγία του Eurogroup

prosorina stoxeumena metra stiriksis odigia eurogroup

Αισιόδοξο ότι «οι οικονομίες μας παραμένουν ανθεκτικές» εμφανίζεται το Eurogroup οπως προκύπτειι8 από το ανακοινωθέν των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Βεβαίως πρώτιστα αναγνωρίζουν πως οι παγκόσμιοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον πόλεμο, την πανδημία και τη μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, παραμένουν αυξημένοι. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη τα μέτρα που λαμβάνονται από της κυβερνήσεις των κρατών – μελών του ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης να είναι προσωρινά και όλο και περισσότερο στοχευμένα. Να εστιαστούν   στην προστασία των πιο ευάλωτων και όχι στη στήριξη της ζήτησης, όπως τονίζεται ενώ  υπογραμμίζουν την ανάγκη η κάθε δημοσιονομική πολιτική να στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους.

Σύμφωνα με το Eurogroup, διάφοροι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς, μεταξύ των οποίων και η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και τομείς, θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να διατηρήσουν τα κίνητρα για την ενεργειακή μετάβαση. Από αυτή την άποψη, τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος είναι προτιμότερα από τα μέτρα μείωσης των τιμών.

Πηγή

Δείτε επίσης  Hellas Sat: Νέες υπηρεσίες και 5ος δορυφόρος 200 εκατ. ευρώ