Πρώτο βήμα για αδειοδότηση φορέα επί των α’ κατοικιών

Πρώτο βήμα για αδειοδότηση φορέα επί των α’ κατοικιών

proto bima adeiodotisi forea katoikion

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ανάδειξης πλειοδότη για την άδεια φορέα που θα επαναμισθώνει τα ακίνητα των ευάλωτων οφειλετών. 

Η «πρόγνωση» σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του φορέα είναι αυτός να ξεκινήσει τις εργασίες του 15 μήνες μετά.

Από τη στιγμή που θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός και θα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον μετά την κατάθεση προσφορών (σε έναν περίπου μήνα) θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των προσφορών αυτών.

Οι εκτιμήσεις θέλουν να εκδηλώνεται ενδιαφέρον που αφορά ελληνικές και διεθνείς εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή και consortium παρόμοιων εταιρειών.

H επένδυση εκτιμάται πως θα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία θα πρέπει να έχει κεφάλαιο περί τα 200 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση της άδειας αναμένεται να διεκδικηθεί από πλήθος ενδιαφερομένων, τουλάχιστον κυρίως όσων σχετίζονται με τη δευτερογενή αγορά ακινήτων.

Αναμένεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος να προσέλθουν είτε μεμονωμένοι παίχτες στην αγορά είτε consortium που θα αποτελούνται πιθανόν από servicers που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια, τράπεζες που θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν τον φορέα, επενδυτικές τράπεζες προκειμένου να βρουν ξένους επενδυτές και να λάβουν τη σχετική προμήθεια, funds που βρίσκονται στη δευτερογενή αγορά ακινήτων και έχουν αγοράσει πακέτα ακινήτων.

Αντικείμενο της σύμβασης με τον φορέα είναι η παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, βάσει σύμβασης παραχώρησης με την οποία αναλαμβάνει την εκπλή-
ρωση των σχετικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν και τη μεταβίβασή του σε αυτόν, σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Δείτε επίσης  Wall Street: Σερί ανόδου του Dow Jones για πέμπτη μέρα

Για την προεπιλογή των υποψηφίων, τα βασικά κριτήρια είναι: (I) τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, (II) τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.

Το σύνολο των κεφαλαίων που μέσω της σύμβασης παραχώρησης θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών είναι έως και 2 δισ. ευρώ, ενώ το ακριβές ποσό θα οριστικοποιηθεί στην πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η σύμβαση παραχώρησης θα προβλέπει μηχανισμό βάσει του οποίου ο φορέας, πριν από την εξάντληση των αρχικών δεσμεύσεών του, θα δικαιούται να αυξήσει τη διάρκεια ή και το ύψος των υποχρεώσεών του για αγορά πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών και να επεκτείνει την υπέρ αυτού περίοδο αποκλειστικότητας της σύμβασης.

Ενδιάμεση λύση

Εν τω μεταξύ, αναμένεται το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGcomp) στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε το υπουργείο Οικονομικών να ενεργοποιήσει το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών, η πρώτη κατοικία των οποίων οδεύει προς τον πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των ωφελούμενων κινείται μεταξύ 3.000-5.000 οφειλετών που πληρούν σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια.

Πηγή