Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιθετική οδήγηση

Οι οδηγοί υιοθετήσουν επιθετικές συμπεριφορές οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας, της συχνής αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας ή του θυμού κατά τη διάρκεια της οδήγησης Η ταχύτητα