«Συνάντηση με τον Πούτιν»: Το ημερολόγιο της Google δημιουργεί τυχαία συμβάντα βασισμένα σε e-mails από το Gmail

Η ακριβής αιτία του προβλήματος δεν είναι ακόμη σαφής, αλλά η λύση φαίνεται να είναι απλή  «Συνάντηση με τον Πούτιν»…  Ένα σχετικά διαδεδομένο σφάλμα (bug)